Page 10 - Urban News Digital – Ausgabe 2 | 2016
P. 10

 b‘ .‘ \ .. . ‚ j t - . x _.— f: r . . g . ‚f ._:_ .».-_ s; _“ ____ x. __‚« _ ‚ “ ‘w’ v‘. _ x " .| _ f
«F7:.<\=‘=i-i:<Ü'Ä‘.i?;_' A - . .- in «Z2 .4 ‘*3 ' R “U '74‘? ‚r--güt7fr'g «s2». .1’- ‘E’. 7*» ?'
  . w - <  s _. r .  g» .32: s< r .  > r g *1 „
 ‚ -‘.:-\v .,„  _._..’ .‚g--“.g-a:>< '- Y fl}. .- ‚kfi- ‚v... v . ‘ . . . w „M: ‚ z" amßy, _„:f;'- v; ' 313-" .. - h‘.
 „ . yw  .- s: v’ . ä" „« „q r ‚ _ «mag! r 1 xri’. . „ s, . : -
v .42‘. „K. _.w_' _'\ _ > „x31 g‘ ‚. ‚ I,_;\_„ ;v_ . ‚i9, u‘ _ ; w... m _ _‚__._ ü. ‚.1‘. '.' ‘ ‘-.„„_ ‚r ; 4' a. n“
„ . . ._ . _‚ ». .__-« r. _‚ .1. .._ .[\(’.' _»‚_ ‘ _ h, . a) . x
f‘. ‘ ' h: :t.-.‘_ '_‚ _ .‚ ‘ __ l  I‘  C i  f" 1:‘ ' h ’. . n...’ 'y. . w". H. _ .1‘
‘yä-e ' \' i.  _ _ . (F;  -0») 3171-“ - «I " ‚‘ 36.43; %\\ c v": x o.  3J . i}; _' ' 4
‘ _’ h . I“ ‚  - <3 ‘LT-I I. ‘(g H 51.:“: ‚U. - ‘ f‘: i‘ a.‘ . f; . 3 Q ‘n. ‘I „.7. 7:1‘ p I . i .. i I.
«i? a7'.7\:*l‘ivä‚fign1ifäiLn - A .‘  - ‘g “VTJ-‘Ei’ "T; '35 *
i‘, ’—'.u> >' ' g’?  _;. v 4a„ gä"-"- 7 «v%.‚..-‚.' EM. I!- .._.’ . _ g"  '. ' . w g f‘.- ‘ '« ‚—+ .4
9*. v ‚. ‘ 5 . %„ a ‚Q ‚. ‚ .- ‚ yvx‘: ‚f, *\ . . e. n
- - ' x ‘ 3.2.; 'r_-: _—-_ -. _\<‘.V_.'-- L *_ F’ I’ » _ ' v _' "f: n,“ _." ._ >. ‘H  - < ‘ „x
» ‚n _ __ ‚ “n: in‘; - > \ _ V “ I.‘ ._“ y “_- x ). ‚ Ü-v A„‚0— _ ‘ u f‘ f! ‘v. _-. _ :.- ‘u: v ._ _ ‚A9 ;v I —.‚ - __ y‚. c
L „i: \ . x“ *5?‘ . n b: ‚b3‘ i _ __ gyffifgqägfi-ä’ . ä {w r _‘_ _ 1:1’, ‚k‘ s „s9“ I m‘ i}  
- .1’ - .s-- ‘w.’  . ‘\>1‘-" " .. ‚n . -- -. _ *- + ö! . ‚am . ä 4s» '
. . V ..:= ‚g- --* v...—-.F-- J \  „es“ ‚. 4-1. w „.g 17-31%“. --;.._ A.» _ ‚ ‚ _. m: _ .‚. . „s.
| “ _‚--: T «a. H»; : .-:—"X“\ e. ‚ ‘g; __—v _ 4'} z" ‚J f; 4"- ‘. _ ' „gie‚4-‚- v". wg ;‚ w g ‚
‚ * ‚#5‘ “x-«ß s, * x5 42;. m“ - ‚ ‚u w?‘ . < «a. w n 1x5"?  "2 ‘a 5* 4
‘A ‘- ‘ .44‘) "VW" "I". ' » " ’ 7 -' w '7 ‘ " 'r‘.‚' . ' " ' ‚
y I.“ ‘- ; b .- „l f’ ‚ ‚v‘ ‚_ ‚._ Q Qfiz? A. . k _ g ‘ ‚ ‘.|‘ r J. _ . f.‘ ‚Evf. . „ „k. „l « F’ ‘‚ _
I 7%‘? ‚yp-ucu: ‘Q r ( gfiäfi; 7'. s  7 l7 ' _' 7.: ‘A ‘r. 7 7. ‚‘__‘\ ‚Ä.  7 .7)’ ' 5C“: " n. lÄ ‘q
’ uvgis.” „x195. .. 5.-1.“! "v K. w 1-: " a! «w, v’. ‘- <". A: ‘a g?‘ A- ww, .‚ „n - . ' ‘ 4 „x
f‘ . „gb ‘ sv- .\\‘«_«I-4‚_ ‚ ‚(s „i. n. ‘m’ \ ‚n, 5W’ 1,57.. _- ‘ m," t ‘u _-; .-- '__. 4N  "g, H; »
. I ‘I; e» + . -» “n 4 - » . u .— -. w: n.» .- v a v‘ : 1 . c
z 1 ‚-.'-_’ . _- _ t A _ _ ‘.‘ s“, i‘ x-flbfil. l ß‘ I „s: 31'!’ z‘; E‘ ‚ kfifa. i1“: ,. Lgrf „’ ‚G, T. . „b“ ‚m v I?
w . .. .5;:‘=v'.1"’°*=**;* "aeazräe " " % M ‘ * ‘ "i ‘ .. : %  - “"-' ‘ü’ * ‘ 1 f
„I '_ ‚A ' v» 4, - .« . ' Ü“.».«.':. .„ '- °.° __; -6, * _. v ° . _v'_ +154 ‘.‘"\ 33-». yf. i . :
k x.._‚_il‘ ‘J ' 7:d;„-L_7;SE’SLE ‚n7 «E1371; ‘ A "n; ,7‘ ‘ an fix U 1' _ .' ‚ y‘ g '
._ a M.‘ ‘ ‘ .5‘ ‘ ‚__ ‘ .‘_ _.' v _ - 3. ‘«_\ . .-’\ ‘ i . . ' ‘ l _ ' , _ :\ .35‘ 1 {*1 " _ _ rf’ ’ l I ‘
v. A. ‚. 3 „a i. m ää-‘xm s. .. . 5. „ -.. - - * » „e -e*‘« ' » Ar v‘
-\_" . ‚“ :- “W 1:34“. „‘ ‘wg-ß’ ._ " .; '._;.‘-;.:-:s.»"> 19 51v '_r;‘..‚_::«; «s» „. w; { I, ’ A4, . .‘
ä ' u.‘ _ ‘ ‚y‘ 1....’: w. ’ k’ (‚L- “(tiylä v ‘a. ‚"5? ab: _ xigu-xär"  „i. 40;“ i“) l ‘K: _: . . . ‚ . 4|
‘ “ 7  n‘... > _ " ‘ ‚. 7. f?‘ . 1‘«‘“\-4?-': '91“: ' ‘y " » "r-rV .3’ n *1". ‘w '- ‘.
‘ s’ ' " "k I ‚gcu ‚i? Au ‚E.‘ ' .—‘r\ä!.;?n*3.wgf 753.;  „tff-Ä 41%" n. '{ -;- ‘7 ’- .
x- 7W "flQ-‚j‘ P "---„..;“" 7.7i.» ‚.5 t ° l  7777);... ‚V7‘. i  *7" 5.’. ' .. ' '
‘S.  3*‘ '"?*%“i=»-—I?„<. ‘w.  Ä-wiä-I. ‘A... “‘ -‚ f g’
“ a ‘ s . ' 7 '. v 1.-‘? - s 4 317 ‘7  i»““.‘v."«‚7.‘-z ‘A. f“; *3 .‚ Ü"?
- 7k 7.7‘ 777 7 377%.‘ 77 77  w‘ Ü x717. v f“!  ' ‘<1’ vif- I " Ä 7
\ “w, . A-  A- s" ß .‚-  .„ n ‚u‘, x
. . . . O1 ‚ ‚L: . x. . . 44"
T \A ‘ .. “ ' :-.:« "‚"’”- ’ n. *.«.--* =  v - w: — .. 2-5 ‘-'> F.» A. . „m.
' ‚ ‘ = I g ”.v—„p-*.'‚- — ’ » „ ‚„ k- a? . : +4 ‚ : - . .. — . fifif, I z: x .- r ‚v " ‘“ "
"-' ‚ l ff’ v ""553 '77‘ ' " ‚g- ; 75‘ ‘ ""7 "5 "77; ‘- 7 ‚- "-.8'\'« ' "n. m’ 77 ‚"31; "-3 l
5% .  *5} ‘ ” 1;; 4'313 3%,"- 7- " "' .; ff-i‚»n.'‚.“«.. 'r„;’
 A u .   -\ .4 
k‘ ‚_ w’ ä ‚____ . ‚_ J. -';_.' —‚ E‘. v ' e‘fl\'.‚fll‘_"il J  *3.
’ — _ r \ i ' _‚. ’ ‘ -7‘\ _.„ ._. ."...». r" A Im); _-: ‚n92; ‚v . .. ‚"1 {am " . "*2 -
. .  „ ' .4’ . - m - ' - v " 5) ' ' x-t. ‘" v.- - fix" . I
_—. :— 9% -. . 75%» „ » „h: w x J „r? gängig»... ääyf 
_ . ... « « . ».„ .   = «z... „ =- am:   
‚ .._—._;‚_„__ 25%: _i„ g,  -» u. J. „a. - .. w; .. x._‚_‚_;„ 2g VERLIEB ;
w  ‘- - .. H . .. 7-3 K" » (*4! -. i?" -—.„ in.
’ i‘ - ‘ - 1 q ‚:-_ * - m "" .5 ' ‘ - 2'" . —‚ \ '. s» WM 
lr: ."' BUS ‘ ‘ ' ’ . ‘ü; v‘! ‘ 3a“. ' 5‘ ’1‚"“"* . "V " -"<
 ß. - "Äwl m“  g: au: DICH a
1°“ . ‘ — "‘ ‘Ä. » Q1922, 7“"; ' 7 _ ._ —- — 
_ ‚. .;„- .„ ä r- ; _ ‚ _. x55: rät ‚ _ p a‘ _
- r I - ‚_ l — N.I« - g H‘ _ _ i- . 1 -s—-. « _ .
. “ q L "‘ ; i, " *-« ‘(ä '=.._. 4.- I 1 ' ' ‘I 7| T i '
 ' 5' "K1 ‘ .... -_ T-=;__—. < ’ «. _ .-
51 . ' 7% 5 ‘“ .5; "f! ‘ i ' *‘ —Z _ i, n {g ’ . ‚"7 i [a5-
_ ‚ "f 7% L E] ‘Q2! ’ ‘x1 u: >.-— .'.‘"<’ 1 ‚er “ ‘ ’ -: 3.3. 7' .1 “ ' ' . ‚ ’"’.
V ‘ "7 7" — m . 7' :. u I 7 n. 7-’ 7‘ v 7: 7 ‘ x . ' 7 '‚ y 4 7 7V '-'.'-'r .. . ‘ ‘
7‘ ‘7 C ' I E7 7 V 7 V "r .7 - n‘ .E — "i, _ i E ‚ _ 7' n C-"J7‘.*:“r:|7‘.„H“ 7 77 
130m zurück " i.‘ _ 3 i 7 _ "7 ‘Üx i} ‘r f‘ d’ . I l ‘ _ j __ ' 7' ‘""-'5"4':':;. '
<4 in die ; s," I‘ .1. I‘ f "i -‘—ir _ a _ Ü’ lf I r ’»"r_ f x
Stmgasse 5-9 I : i _, J fl.’ ‘all! * _ _ a: == u“
Udllohnluch 7 . w. ‘ - I y . n:
ncuu ‘I —-——- __J . - -—— — '- »‘ L09’ C -
- ’ -
i 777 ‘- qgqugy_‚‘in".‘
 —‚ L ‚ % „T _ .
/ _ ‚ _ ‚ f ‚ .
/ ’ f y
_ x, 7 ‘ . -’ ’ /’ _ ’ IKEAat/Llebe
_ . ’ ' / _ ‚-
. 4 __ . z“ - I’. ‘ / / ‚ //
_/ 1/ 3 e I! I S I
lA/i’! ’ I/"777 / z’ 7 / / ‘V47
‚- / . 7 ‘i / /
- i. . / / ‚
__„./ . - " _ ‚” / z/ _‚ / ‚
7 ‘ l ‚‘ ‚ ’_ / '‚ / / // ‚J
‚r/7 ‚j u’ H/ /”7 / 
„X _ ‚. /‚ ” / * / ‚z‘ 7 ‚/ 7 ' .
A’ fijfl/ / / I ///  . 
   / .‚ „J / . 4 L   r“ %
/ 7 ‘7 J . . »>v-<—3 ' 7' 7 1 7‘777 7 777 7 7
_‚ ’/ / ‘t f’ ‘ ‘f-N. / 7 M ________ _ ‚ . . - - ’ ‘L?“'
7 7 S7777}: 77" ' ,7: .r 1 7 :
7 / i"5f’;.—»‘s’;\‘*«3'::7'737:":"4757-;7’»’ __ .-.- _L- 1 -.—»——— ».-—«- —- ‘ -:
A. »-> -7 -77 ' i ” F p’ 7 JA ' i
-. 4 ‚.— ' 5.3. „f“. rf ‘ ))')\)_ _ """"” f a‘
 . — 7 75 ' Ä‘ / " .‘ -' s’ . 4/ ’ r ?
‚' " a‘ ' '- 4.. '- ' - ’ - - u’ f f;
 ((/’{t 4 v w}: :""7Ä:“'7—7. ‚  .4 L __
‚.1; __/_ g 1 _ '.__';.. ; g x 4 -. „b a! <._ ‚n7 ‚ * _ ‚- J _ „__ ‚__._.- . a —w—"-——"" :
‚_‚;.ffi-"J'\ _ ‘ ‚g- . 2;, I; /,’=Z_*.«„"*._‘-n . „ -__. . ' " "T ;' i
’ - ' —  - 2 ' ä
7 77777 . x’ 9.
: .-

   8   9   10   11   12